<

Menu Główne:

Pomoc Psychologa Klinicznego | Terapia Psychologiczna | Problemy Seksualne


Przejdź do zawartości

Diagnostyka Psychologiczna

Pomoc Psychologiczna

Diagnostyka psychologiczna - proces oceny cech i stanów psychicznych człowieka dokonywany przez psychologa za pomocą metod psychologicznych, którymi najczęściej są testy psychologiczne, obserwacja psychologiczna i wywiad.

Źródło definicji i prawa autorskie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagnostyka_(psychologia)

Pracowałam wiele lat w Instytucie Neurologii CMUJ w Krakowie przy ul. Botanicznej 3 zdobywając doświadczenie w pracy w Klinice Neurologii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii.
Zdobyłam doświadczenie w diagnozowaniu i terapii neuropsychologicznej pacjentów z zaburzeniami wyższych czynności nerwowych

 • pamięci,
 • mowy,
 • praksji,
 • gnozji,
 • myślenia,
 • w organicznych uszkodzeniach mózgu powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych,
 • operacji neurochirurgicznych,
 • miażdżycy,
 • choroby Alzheimera, i innych chorób neurologicznych,
 • alkoholizmu,
 • zatruć tlenkiem węgla i innymi związkami chemicznymi uszkadzającymi centralny układ nerwowy,
 • diagnozą i terapią zaburzeń mowy o typie afazji - oceną typu i głębokości zaburzeń,
 • diagnozą deficytów intelektualnych i stopnia degradacji intelektualnej oraz oceną stopnia upośledzenia umysłowego,
 • oceną stanu intelektualnego i psychicznego osób w podeszłym wieku.

Zajmuję się diagnostyką osobowości, zaburzeń nastroju w tym głębokości depresji, intelektu, funkcji poznawczych, zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Cele diagnozy:

 • skierowanie przez neurologa, psychiatrę lub innego specjalistę jako badanie w procesie diagnostycznym,
 • określenie zasobów i ubytków dla celów dalszego leczenia i rehabilitacji osób, które na skutek choroby lub urazu mózgu mają zaburzenia mowy o typie afazji, pamięci, orientacji, myślenia itd.
 • opiniowanie na potrzeby różnych instytucji
 • konkretne badania psychologiczne dla celów orzeczniczych.
 • epsze zrozumienie siebie, przyczyn swoich problemów osób, które doświadczają problemów w swoim codziennym funkcjonowaniu pod względem funkcji poznawczych /pamięć mowa, koncentracja uwagi, sprawność uczenia się nowych informacji / jak i nastrojowym i emocjonalnym.
 • określenie stopnia degradacji intelektualnej


Metody stosowane w diagnostyce psychologicznej:

 • wywiad kliniczny,
 • obserwacja,
 • testy do badania sprawności intelektualnej-ustalanie ilorazu inteligencji,
 • ustalenie mocnych i słabych stron funkcjonowania intelektualnego w stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, po wypadkach z wstrząsem mózgu, operacjach neurochirurgicznych, zatruciach tlenkiem węgla i innymi substancjami chemicznymi mogącymi uszkodzić centralny układ nerwowy,ustalenie czy nastąpiło chorobowe obniżenie funkcji intelektualnych, jeżeli tak to, w jakim zakresie,
 • ustalanie stopnia upośledzenia umysłowego u osób, u których rozwój intelektualny od dzieciństwa nie przebiegał prawidłowo,
 • badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych (pamięci, mowy, myślenia, praksji, agnozji ), zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym,
 • diagnostyka osobowości - testy projekcyjne i kwestionariuszowe umożliwiające stworzenie profilu osobowości. osoby badanej.


Neuron | Pomoc Psychologiczna | Sytuacje Kryzysowe | Pomoc Psychologa | Prywatny Gabinet | Psycholog Kraków


Powrót do spisu treści | Powrót do głównego menu