Menu Główne:

Pomoc Psychologa Klinicznego | Terapia Psychologiczna | Problemy Seksualne


Przejdź do zawartości

Oferta

Pomoc Psychologiczna

Jako doświadczony psycholog kliniczny udzilam pomocy psychologicznej:

  • osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej związanej z utratą bliskiej osoby, utratą pracy, mobingiem w pracy, z zespołem wypalenia zawodowego, kryzysem małżeńskim, rozwodem, ciężką chorobą w rodzinie itp.,
  • osobom depresyjnym, którym brak wiary w siebie w swoje możliwości, które żyją z poczuciem niskiej wartości, braku akceptacji, braku sensu życia, z nieuzasadnionym poczuciem winy, które mają trudności w kontaktach społecznych i relacjach z płcią
  • przeciwną, którym towarzyszy lęk, niepokój, napięcie emocjonalne, które mają trudności z podejmowaniem decyzji,
  • w poprawie relacji par hetero i homoseksualnych,
  • osobom z problemami seksualnymi,
  • osobom z problemami emocjonalnymi związanymi z wlasną orientacją seksualną oraz z trudnościami z akceptacją ich orientacji seksualnej ze strony rodziny i środowiska.Neuron | Pomoc Psychologiczna | Sytuacje Kryzysowe | Pomoc Psychologa | Prywatny Gabinet | Psycholog Kraków


Powrót do spisu treści | Powrót do głównego menu